BrightAct
Den största utmaningen med våld i hemmet är att det inte finns några vittnen. BrightAct som är en app under utveckling ändrar dock på detta. Appen som vid första glans verkar vara en vanlig väderapp möjliggör dokumentering och rapportering av våld i hemmet på ett säkert sätt. Appen lanseras i Sverige i slutet av sommaren och genom den kommer det även finnas möjlighet att nå stödlinjer och chatta med andra i samma sitts.
RSK / Nolltolerans
RSK / Nolltolerans är en ideell förening som jobbar i förebyggande syfte med att förmedla kunskap och information till skolor, myndigheter och företag kring mäns våld mot kvinnor. Oavsett om du är en av de som söker information till din organisation, till dig som anhörig eller till dig själv som är utsatt så finns det på deras hemsida.
Polisen - kom till oss!
På Polisens hemsida kan du hitta information om brott i nära relationer. Du kan få information vad för rättigheter vi i samhället har och hur polisen kan hjälpa dig om du befinner dig i en utsatt position. Är du medmänniska kan du få information kring vad du kan göra om du misstänker något.
NCK - nationellt centrum för kvinnofrid
NCK - nationellt centrum för kvinnofrid har ett nationellt uppdrag att höja kunskapsnivån kring våld i nära relationer samt hjälpa utsatta. I filmen hörs även citat från en av de sammanställningar NCK gjort, “86 röster, ett dygn på kvinnofridslinjen”. Kvinnofridslinjen är en stödtelefon dit man kan ringa som utsatt eller anhörig.