En film för att öka medvetenhet kring våld i nära relationer
Läs fler berättelser genom att trycka på knappen nedan
Hjälp att få
Våld och utsatthet i nära relationer är många gånger ett mönster av olika handlingar. Det kan vara allt från förlöjligande till våldtäkt eller hot. Definitionen från Socialstyrelsen är att våld och utsatthet kan ta form fysiskt, psykiskt, sexuellt, social utsatthet, materiell utsatthet eller ekonomisk utsatthet. Det som är viktigt att du kommer ihåg är att det aldrig är ditt fel, du är inte ensam och det finns hjälp att få. Nedan finns länkar till jourer dit du kan vända dig för stöd och hjälp.
För kvinnorFör ungaFör män
Hjälpa andra
Det kan vara svårt att veta om någon i din närhet utsätts för våld i hemmet men misstänker du att någon utsätts ta situationen på allvar. Det finns varningssignaler som du kan hålla utkik efter. Varningsignaler kan vara blåmärken, social eller mental frånvaro, många sms och samtal från den misstänkte förövaren, smutsiga kläder på barnen eller mycket frånvaro i skolan och på fritidsaktiviteter.

När du börjar misstänka något, fråga! Det är inte lätt att lämna en våldsam relation utan ofta tar det mycket lång tid. Som anhörig är det vikitgt att du finns vid personens sida oavsett. Du behöver visa att du inte dömmer personen för det som hänt eller att den stannar kvar i relationen. Du kan hjälpa till med att visa vart man som utsatt kan få hjälp och uppmuntra till det men det är viktigt att personen själv vill lämna relationen.
Information om projektet
Projektet startades av Greta Braun och Ida Wackerberg i samband med tävlingen Fixa Krisen. Fixa krisen var en tävling skapad av Förebildarna, där deltagarna skulle komma på en lösning på ett samhällsproblem som uppstått eller förvärrats i samband med Covid-19s utbrott. Att våld i hemmen ökar när vi tvingas spendera mer tid tillsammans är många omdevetna om och hur man som medmänniska ska agera ifall man hör, ser eller vet något är också få som vet. Därför bestämde projektgruppen att genom en film där personer berättar hur sin vardag har sett ut och de som möter dessa personer berättar vad de gör att vi i samhället kan bli medvetna tillsammans.
VÅGA FRÅGA · VÅGA LYSSNA · VÅGA AGERA · VISA ATT DU BRYR DIG · GE INTE UPP